Ώμος

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι από την φύση της μια ασταθής άρθρωση. Στη σταθερότητα και στην ικανότητα μεγάλου εύρους κίνησης που την χαρακτηρίζει συμβάλουν δυναμικοί και στατικοί παράγοντες. Αυτοί είναι οι μύες της ωμικής ζώνης και οι σύνδεσμοι της περιοχής του ώμου. Κατά την διάρκεια πιθανών τραυματισμών με το χέρι συνήθως  σε απαγωγή και έξω στροφή προκαλείται μια μετατόπιση της βραχιονίου κεφαλής και ολίσθηση αυτής έξω από την ωμογλήνη. Αυτό μπορεί να συμβεί ποιο συχνά με πρόσθια κατεύθυνση (πρόσθιο εξάρθρημα) και λιγότερο συχνά με οπίσθια κατεύθυνση.

Συνέχεια →

Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου  (ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώμου) είναι μία πολύ επώδυνη παθολογία του ώμου. Μιμείται  τα συμπτώματα της υπακρωμιακής προστριβής με έντονο πόνο ο οποίος δεν υποχωρεί εύκολα με συντηρητική αγωγή. Τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν από μια εβδομάδα έως και πάνω από μήνα. Η εναπόθεση των αλάτων  ασβεστίου στην μάζα του πετάλου των στροφέων  και η συνοδός θυλακίτιδα του υπακρωμιακού θυλάκου προκαλούν την παραπάνω συμπτωματολογία.

Συνέχεια →

Το πέταλο των στροφέων είναι ο κοινός καταφυτικός τένοντας τριών μυών, του υπερακανθίου, του υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου . Οι τένοντες αυτοί σχηματίζουν ένα πέταλο το οποίο καλύπτει την άνω επιφάνεια της βραχιονίου κεφαλής και καταφύεται στο μείζων βραχιόνιο όγκωμα.

Ο χώρος που κινείται το πέταλο των στροφέων λέγεται υπακρωμιακός χώρος και σχηματίζεται από το άνω τμήμα της κεφαλής του βραχιονίου και το ακρώμιο. Το πέταλο των στροφέων μπορεί να τραυματιστεί από πτώση με το χέρι σε απαγωγή από βιαία ανύψωση βάρους ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες ή από υπέρχρηση. Η βλάβη των τενόντων μπορεί να είναι μερικού πάχους,  με αποτέλεσμα τον πόνο και την αδυναμία απαγωγής του ώμου,  ή ολικού πάχους με πλήρη αδυναμία απαγωγής του ώμου.

Συνέχεια →

Η ακρωμιοκλειδική συνάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ κλειδός και πρόσθιας έσω περιοχής του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στην σύνθετη κίνηση του ώμου. Μετά από πιθανό τραυματισμό πτώση μπορεί να προκληθεί μετατόπιση της κλειδός από το ακρώμιο προς τα πάνω.

Συνέχεια →

Πρόκειται για μια παθολογία του τένοντα των στροφέων και κυρίως του υπερακανθίου, η οποία μπορεί να αφορά τόσο νέους αθλητές όσο και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τένοντας των στροφέων προστατεύει την κεφαλή του βραχιονίου και βρίσκεται κάτω ακριβώς από το ακρώμιο, δημιουργώντας τον υπακρωμιακό χώρο ο οποίος προστατεύεται από ένα ορογόνο θύλακο.

Συνέχεια →

Η αρθρίτιδα ώμου προκαλεί έντονο άλγος και αδυναμία κίνησης του ώμου και χρήζει αντιμετώπισης. Η ακρωμιοκλειδική συνάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ κλειδός και πρόσθιας έσω περιοχής του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στην σύνθετη κίνηση του ώμου.

Συνέχεια →

Τα κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου συνήθως είναι συντριπτικά δύο ή περισσοτέρων τεμαχίων και ως εκ τούτου η ανακατασκευή του κατάγματος είναι αρκετά δύσκολη. Σε νεαρά άτομα πρέπει να γίνει προσπάθεια ανακατασκευής της κεφαλής με την χρήση πλακών και ελευθέρων βιδών ενώ σε μεγαλύτερα άτομα μπορεί να γίνει η συγκράτηση των τμημάτων του κατάγματος, με ελεύθερες διαδερμικές βελόνες και πρώιμη κινητοποίηση με πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα. Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με την εφαρμογή λειτουργικών ναρθήκων τύπου Sarmiento. Για πιο γρήγορη ορθοπαιδική  αποκατάσταση είναι δυνατή η χειρουργική θεραπεία με τη χρήση ενδομυελικών ήλων ή πλακών με βίδες.

Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου αποτελεί έναν πολύ ισχυρό τένοντα και είναι ένας από τους δύο τένοντες του δικεφάλου βραχιονίου μυός . Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου συμβάλει στην σταθερότητα της βραχιονίου κεφαλής σε σχέση με την ωμογλήνη. Βρίσκεται σε επαφή με τον τένοντα των στροφέων και σταθεροποιείται ανατομικά στο βραχιόνιο οστού στην αύλακα του δικεφάλου. Στην ωμογλήνη στο άνω μέρος αυτής προσφύεται  και βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον επιχείλιο χόνδρο.

Συνέχεια →

Η αρθρίτιδα του ώμου δεν είναι τόσο συχνή όσο η αρθρίτιδα του γόνατος και του ισχίου παρά το γεγονός ότι ακτινολογικά μπορεί να φαίνονται σοβαρές εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης. Στις περιπτώσεις σοβαρών συμπτωμάτων, πόνου, δυσχέρειας στην κίνηση και σοβαρών ακτινολογικών αλλοιώσεων συνιστάται η αρθροπλαστική του ώμου ή ημιαρθροπλαστική. Στις περιπτώσεις που μαζί με την αρθρίτιδα υπάρχει χρόνια ρήξη του πετάλου των στροφέων δύναται να χρησιμοποιηθεί η αρθροπλαστική ανάστροφου τύπου.

© 2018 Orthopedia - Μπεσίρης Γεώργιος - Υπηρεσίες υγείας