Αγκώνας

Τα κατάγματα της περιοχής είναι κυρίως κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδος (κατάγματα colles) τα οποία είναι συχνά σε ηλικιωμένα άτομα μετά από πτώση. Σε περίπτωση μικρής συντριπτικότητος και παρεκτόπισης του κατάγματος η θεραπεία είναι συντηρητική με κλειστή ανάταξη του κατάγματος και τοποθέτηση γύψου για 6 εβδομάδες.

Στις περιπτώσεις που το κάταγμα είναι συντριπτικό και υπάρχει αδυναμία κλειστής ανάταξης είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση των αρθρικών επιφανειών και συγκράτηση με ελεύθερες βελόνες ή εξωτερική οστεοσύνθεση.

Συνέχεια →

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα οφείλεται σε πίεση του μέσου νεύρου κατά την διέλευσή του στον καρπιαίο σωλήνα. Πρόκειται για ένα σύνδρομο που αφορά κυρίως γυναίκες και συνήθως πάσχουν και τα δύο άκρα.

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό λόγω του χαρακτηριστικού νυκτερινού άλγους της περιοχής με αντανάκλαση αυτού τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, και τις έντονες παραισθησίες στο δείκτη, μέσο και παράμεσο δάκτυλο, καθώς και από την κλινική εξέταση. Η επιβεβαίωση έρχεται από το ηλεκτρομυογράφημα και η θεραπεία είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων χειρουργική.

© 2018 Orthopedia - Μπεσίρης Γεώργιος - Υπηρεσίες υγείας