Πρωταρχικός μας στόχος στην Orthopedia είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση και αντιμετώπιση του ασθενή μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Η εμπειρία μας, η αφοσίωση στο έργο μας και η τεχνογνωσία μας μάς επιτρέπει να προσφέρουμε:

  • Ιατρική φροντίδα και άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε ορθοπεδικού προβλήματος απασχολεί τον ασθενή
  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε ζητήματος σε συνεργασία με ένα άριστο επιτελείο ιατρών όλων των ειδικοτήτων
  • Σύγχρονη αντιμετώπιση όλων των ιατρικών αναγκών αθλητικών ομάδων και συλλόγων
  • Έμφαση στον τομέα της κοινωνικής ιατρικής μέσω των συνεργασιών μας
  • Διεξαγωγή ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε αθλούμενα παιδιά και νέους με σκοπό την ενημέρωση πάνω στον σωστό τρόπο άσκησης και την πρόληψη των ατυχημάτων

Αντιμετωπίζουμε καθημερινά ασθενείς και περιστατικά που κυμαίνονται σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών περιπτώσεων. Ανταποκρινόμαστε σε κάθε ασθενή με ξεχωριστή φροντίδα και με μέθοδο πάντα εστιασμένη στη φύση του προβλήματός του, ανάλογα με την ηλικία του, το υπόβαθρό του και  τις συνθήκες της πάθησής του.

© 2018 Orthopedia - Μπεσίρης Γεώργιος - Υπηρεσίες υγείας